الیاس ملک پور Participant

فعال در حال حاضر
 • سابقه کاربر

  سابقه کاربر

  Level: 4

  یکی از جوایز برای افراد فعال
 • مدیر انجمن

  مدیر انجمن

  Locked

  مدیر انجمن نقشی مهم در تایید یا رد مقالات و محتواهایی دارد که ارسال می شود
 • کاربر تایید شده

  کاربر تایید شده

  Locked

  کاربری که توسط مدیران تایید شده است
 • رای دهنده فعال به مقالات

  رای دهنده فعال به مقالات

  Locked

  شخصی که مقالات را به درستی می خواند و رای خود را وارد می کند
 • تولید محتوا کننده

  تولید محتوا کننده

  Locked

  کاربر پس از ارسال مقالات و تولید محتواهای موفق, می توانید این رنک را کسب کند! رنک ها به این صورت است : ۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰
 • ارسال کننده مقالات

  ارسال کننده مقالات

  Locked

  ارسال مقالات