تیم عکاسی فتوبست
هرآنچه در عکاسی باید بدانید را اینجا پیدا خواهید کرد
مرور رده

عکاسی حیات وحش

عکاسی حیاط وحش

عکاسی حیاط وحش به عکاسی گفته می شود که در حیات وحش و از زندگی آزاد حیوانات در محدوده ی زندگی شان گرفته می شود.
معمولا این سبک عکاسی با لنز های سوپر تله عکاسی می شود.