تیم عکاسی فتوبست
هرآنچه در عکاسی باید بدانید را اینجا پیدا خواهید کرد
مرور برچسب

کادر مستطیل چیست

بررسی کادر مربع و انواع کادر مستطیل

بررسی کادر مربع و انواع کادر مستطیل  کادر مربع: نگاهی به ساختار و مفهوم هندسی مربع می اندازیم،مربع از چهار ضلع با اندازه های یکسان تعریف شده است. اشکال هندسی دارای مفاهیم مربوط به خود هستند کادر مربع سکون و استواری درون خود جای داده و…