تیم عکاسی فتوبست
هرآنچه در عکاسی باید بدانید را اینجا پیدا خواهید کرد
مرور برچسب

چگونه به عنوان یک توریست عکاسی کنیم

چگونه به عنوان یک توریست عکاسی کنیم؟

چگونه به عنوان یک توریست عکاسی کنیم؟ چند نکته از زبان کاف دادفار کاف دادفار یک عکاس حرفه ای و یک عکاس چشم انداز(Landscape) در لندن است. او سالها به عنوان کارگردان هنری در دنیای تبلیغات کار می کرد اما بیش از عکاسی و مسافرت دوست نداشت.…