تیم عکاسی فتوبست
هرآنچه در عکاسی باید بدانید را اینجا پیدا خواهید کرد
مرور برچسب

بزرگترین خسوف قرن

عکاسی از خسوف

عکاسی از خسوف امسال یک اتفاق نجومی خاص رو شاهد خواهیم بود و آن هم طولانی‌ترین خسوف قرن هست و تا 87 سال آینده شاهد چنین خسوف طولانی ای نخواهیم بود یعنی سال 1484!! پس حتما اگر دوربین دارید برای ثبت این پدیده دست به کار شوید.همان طور که…