تیم عکاسی فتوبست
هرآنچه در عکاسی باید بدانید را اینجا پیدا خواهید کرد

عکاسی صحنه

عکاسی صحنه این نوع عکاسی را باید با عنوان «عکاسی صحنه» یاد کرد و شامل عکاسی از تئاتر، کنسرت ، اپرا ، باله ، نمایش های خیابانی ، سیرک و امثالهم می شود. در این نوع عکاسی نه سوژه ، نه صحنه و نه نور و نه فضا در اختیار عکاس نیست. به دلیل نبود…

عکاسی صحنه پردازی شده

عکاسی صحنه پردازی شده نوعی عکاسی است که از مناظر و موضوعاتی که عکاس بصورت مصنوعی ساخته و صحنه پردازی کرده است.با تعریفی دیگر، هرگاه عکاس همه جوانب صحنه ی مورد نظر خود را در اختیار داشته باشد، نتیجه ی آن عکاسی صحنه پردازی است.این…