تیم عکاسی فتوبست
هرآنچه در عکاسی باید بدانید را اینجا پیدا خواهید کرد

چگونگی ادغام عناصر انسانی در عکاسی معماری

چگونگی ادغام عناصر انسانی در عکاسی معماری عکاسی معماری عکاسی از ساختمان و سازه های مشابه که مربوط زیبایی شناختی و نمایش دقیق موضوعات است.عکاسی ساختمان اسان نیست بخصوص اگر می خواهید صحنه را بدون افراد در آن ثبت کنید. با این حال در…

قوانین برتر ترکیب بندی

قوانین برتر ترکیب بندی 1_ قانون یک سوم : تصور کنید تصویر شما به ۹قسمت برابر با دو خط عمودی و دو خط افقی تقسیم شده است. این قانون میگوید که باید مهمترین عناصر در تصویر خود را در روی این خطوط یا در نقاطی قرار دهید که آنها در هم تنیده می…