تیم عکاسی فتوبست
هرآنچه در عکاسی باید بدانید را اینجا پیدا خواهید کرد

تاثیر دیافراگم دوربین بر پراش نور - اثر ستاره ایی

تاثیر دیافراگم دوربین بر پراش نور - اثر ستاره اییهمانطور که می دانید نور ‌خاصیت موجی بودن و ذره ایی بودن رو همزمان با هم دارد.میشه‌گفت تمامی امواجی که در زندگی می شناسیم از قوانین یکسانی تبعیت میکنند و یکی از اون…

اکسپرسیونیسم در عکاسی به زبان ساده

اکسپرسیونیسم در عکاسی به زبان ساده اکسپرسیونیسم چیست؟ اگر به کلمه ی اکسپرسیونیست یا اکسپرسیونیسم یا همچین چیزهایی اولین بارِ برخورد کردین، خیلی خلاصه براتون بگم که اکسپرسیونیست ها از کارهای معمولی و واقعی و سبک رئالیسم خسته شده…