تیم عکاسی فتوبست
هرآنچه در عکاسی باید بدانید را اینجا پیدا خواهید کرد

نکات کلیدی در مورد عمق میدان یا DOF

نکات کلیدی در مورد عمق میدان یا DOF عمق میدان یا DOF چیست ؟ به زبان ساده تر اشاره به این است که یک عکس تا چه اندازه فکوس است . آیا بر کل تصویر متمرکز است یا سوژه ای درعکس شارپ شده و پس زمینه عکس تار شده است . اگر تمرکز بر یک سوژه با…